Praktische en financiële zaken

Onderstaand een aantal belangrijk punten. Voor volledig overzicht zie hieronder ‘Informatie & Voorwaarden‘.

Een consult duurt meestal 1 of 1½ uur.
Het tarief voor consulten systeemtherapie is  € 125,–  per consult (1 uur) c.q. € 187,50 (1½ uur).
Het tarief voor coaching is € 155,– per consult (1 uur) c.q. € 232,50,– (1½ uur).
Kosten van eventueel aanvullend telefonisch- of mail-consult zijn
€ 40,– / € 65,– per kwartier of gedeelte daarvan.
Indien een ’tweede herinnering’ voor een factuur nodig is zijn de administratiekosten € 20,–
(tarieven m.i.v. 1 januari 2024)

De bedragen worden eenmaal per maand direct bij de cliënt in rekening gebracht.

Je kunt bij je eigen verzekeraar informeren of – en onder welke voorwaarden – de declaratie eventueel voor vergoeding in aanmerking komt.

Als we een afspraak hebben, dan kun je die tot uiterlijk 1dag (24 uur) tevoren per mail of telefoon afzeggen zonder kosten. – Let op: weekenddagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee! –
voorbeeld: afspraak op maandag 14u evt afzeggen vóór vrijdag 14u.

Indien annulering of afzegging minder dan 24 uur tevoren geschiedt, dan wordt de afspraak normaal gefactureerd. Dat geldt ook indien er sprake is van afzegging als gevolg van bijvoorbeeld ziekte. En uiteraard wanneer cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Meer informatie is te vinden in de ‘Informatie en Voorwaarden’ en ‘Privacy Statement’ (zie de links hieronder).

Covid-19 info

Update 1 oktober 2023 / 1 januari 2024:
Geen aanleiding om onderstaande aan te passen.

Update 20 juni 2022: Mbt ‘Corona-omstandigheden’ hanteer ik de onderstaande uitgangspunten:

  1. Ik vind het te prefereren om – als dat mogelijk is – face to face contact te hebben in de therapiegesprekken. Ik streef er dus naar om afspraken zoveel mogelijk te continueren.
  2. Het is een afweging voor iedere cliënt om te besluiten of men zich veilig naar mijn praktijk kan begeven. Indien dit niet het geval is kunnen we overleggen of we een andere vorm van contact mogelijk is.
  3. Ik ben ervan overtuigd dat in mijn praktijk(-ruimte) aan de voorwaarden voor veilig contact voldaan wordt. Ook hier geldt: Indien cliënt zich daarbij niet comfortabel voelt kunnen we overleggen of we een andere vorm van contact mogelijk is.
  4. Ook in ‘corona-omstandigheden’ gelden in principe onverkort de algemene voorwaarden, zoals elders op deze site vermeld (zie link onderaan deze  pagina ‘Informatie & Voorwaarden’).
  5. Niet meer aktueel. ( Mijn praktijk valt onder de “uitgezonderde contactberoepen” en/of “cruciale processen”. Dit betekent dat mijn praktijk open blijft.
    Nb: deze categorieën worden op dit moment niet meer door Rijksoverheid, RIVM of GGD gehanteerd, en zijn dus niet meer van toepassing.)

Vorige updates:

(Update 18 december 2021: idem. Vooralsnog handhaven we bovenstaande uitgangspunten.
(Update 26 november 2021: idem. Vooralsnog handhaven we bovenstaande uitgangspunten.
Nb: de algemeen geldende sluitingstijd van 17:00u m.i.v. zondag 28 november 2021 geldt niet voor mijn praktijk.)
(Update 30 augustus 2021: Vooralsnog handhaven we bovenstaande uitgangspunten.)
(Update 18 mei 2021: m.i.v 19 mei gelden formeel geen beperkende maatregelen meer voor contactberoepen. bovenstaand uitganspunten  blijven voor mijn praktijk vooralsnog ongewijzigd.)
(Update 15 dec 2020 : N.a.v. de Covid19- maatregelen m.i.v. 15 december 2020 heb ik een aantal uitgangspunten geformuleerd oor mijn praktijk: ( zie hierboven. Deze keunnen worden hierzien en aangepast als daartoe aanleiding is)).


Informatie & Voorwaarden ( m.i.v. 01-01-2024)

Privacy Statement

BIG reg.: 29000437130
KvK nr: 61928658