Het grootste deel van mijn werkzame leven ben ik in de geestelijke gezondheidszorg actief. In de loop van de jaren heb ik verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de Voortgezette Opleiding GGZ, de Opleiding tot Gezins- en Relatietherapeut (Systeemtherapeut) en de opleiding tot EFT-therapeut (Registertherapeut, aanvullend getraind).

In mijn werk staat het contact tussen de ander en mezelf centraal. Ik stel mezelf open, eerlijk en nieuwsgierig op. Ik zoek aansluiting met luisteren, (door)vragen en samenvatten. Daarbij is het uitgangspunt voor mij het hier en nu. Ik richt me op datgene wat de cliënt wil veranderen. Van daaruit zoek ik samen met de cliënt(en) naar inzicht en mogelijkheden tot verandering en verbetering.

Het contact tussen de cliënt(en) en mij is het belangrijkste. Zonder dit contact is geen énkele methodiek succesvol. In een eerste kennismakingsgesprek zal ik met de cliënt(en) de mogelijkheden verkennen. Mijn werkwijze is gebaseerd op de elementen uit verschillende methodieken, zoals de Oplossingsgerichte Therapie, de Emotionally Focused Therapy en de KOP-methodiek.

Ik zie mijn cliënten in mijn (zelfstandige) praktijk. Men kan direct contact opnemen, of op advies van een professional
(bijvoorbeeld huisarts of andere specialist). Tevens ben ik als counselor verbonden aan Pulso Europe (voorheen
Eupora Counceling Services).

Ik geef incidenteel trainingen voor professionals.
Tenslotte werk ik als begeleider van (groeps-)intervisie, coach, trainer en trainingsactrice.

lid NVRG
lid EFT Nederland (Registertherapeut, aanvullend getraind)