Over mezelf en mijn werk

Het grootste deel van mijn werkzame leven ben ik in de geestelijke gezondheidszorg actief. In de loop van de jaren heb ik verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de Voortgezette Opleiding GGZ en de Opleiding tot Gezins- en Relatietherapeut.

In mijn werk staat het contact tussen de ander en mezelf centraal. Ik stel mezelf open, eerlijk en nieuwsgierig op. Ik zoek aansluiting door luisteren, (door-)vragen en samenvatten. Daarbij is het uitgangspunt voor mij het hier en nu. Ik richt me op datgene wat de cliënt wil veranderen. Van daaruit, zoek ik samen met de cliënt(-en), naar verbetering.

Het contact tussen de cliënt(-en) en mij is het belangrijkste. Zonder dit contact is geen ènkele methodiek succesvol. In een eerste kennismakingsgesprek zal ik met de cliënt(-en) de mogelijkheden verkennen. Mijn werkwijze is gebaseerd op de elementen uit verschillende methodieken, zoals de Oplossingsgerichte Therapie, de Emotionally Focused Therapy en de KOP-methodiek.

Naast mijn (zelfstandige) praktijk als systeemtherapeut ben ik werkzaam voor een instelling in de geestelijke gezondheidszorg. Ik geef daar o.a. trainingen voor diverse doelgroepen en leeftijdsgroepen (KOPP, Borderline, My Identity)  in het kader van preventiebeleid. Daarnaast ben ik gedetacheerd bij een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner (POH-GGZ).

Tevens ben ik verbonden aan Pulso-Europe (v/h Eupora Counceling Services), werk ik als begeleider van intervisie en coach en ben ik werkzaam als trainer en trainingsactrice.

lid NVRG
lid EFT Nederland

BIG reg.: 29000437130
KvK nr: 61928658